Плани ННІПлан роботи інституту на 2016-2017 навчальний рік.

 

1.    Впроваджувати інноваційні технології в навчальний процес.

2. Вдосконалювати навчальний процес – кафедри інституту.

3.    Захист докторської дисертацію ,,Суспільно-політичні та соціальноекономічні трансформації на Тернопільщині (вересень т1939-червень 1841 рр.)” - доц. Л. В. Кравчук.

4.    Захист кандидатської дисертації ,,Методика навчання основ медичної техніки з використанням навчальних тренажерів – ас. О. В. Даць.

5.  Захист кандидатської дисертації  ,,Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції “– ст. лаборант – І. Р. Гуменна.

6. Захист кандидатської дисертації ,,Професійна мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології– ст. лаборант Я. М. Нагаєва.

7. Захист кандидатської дисертації ,,Етнічна основа стратегічної системи Ігоря Калинця – ас. О. А. Мисик.

8. Видати монографію ,,Тернопільщина напередодні Другої світової війни”. –Л. В. Кравчук

9. Видати монографію ,,Історія становлення та розвитку медичної фізикиВ. Д. Дідух.

10.    Провести науково-практичні конференції:

         10.1.       ,, Нові підходи до вивчення медичної фізики – червень 2017 р. 09. 2015 р. (кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального устаткування).

        10.2.        ,,Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” – 1-2 10. 2016 р. (кафедра патфізіології).

        11.        Провести науково-методологічний семінар ,,Компетентнісний підхід у гуманітарній підготовці фахівців медичної галузі”. – кафедра філософії та суспільних наук.

      12. Проводити заходи присвячені 60-річчю утворення університету –  впродовж року ( кафедри інституту).

     13.    Організувати тематичні вечори:

13. 1        ,,Повстанськими шляхами”  - 14. 10.2016р. (кафедри філософії та суспільних наук  і медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання),

13. 2 ,,День захисника вітчизни -14. 10. 2016 р.”; ,,Створення Української армії – 6.12. 2016 (кафедра медицини катастроф та військової медицини”.

13 .3.        ,,Свято української мови” – 9.11. 2016 р. . (кафедри української мови  і медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання).

13 .4.        ,,Кобзар – мов біблія для нас”– березень 2017 р. (кафедри інституту).

14. Провести акцію ,,Одягни вишиванку”. (кафедри інституту).

15. Проводити заходи присвячені 60-річчю університету.

 

Склад вченої ради ННі моделювання та аналізу патолологічних процесів

 

ФОТО

 

  П. І. Б.

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Назва дисципліни, що викладає

 

Дідух Валерій Дмитрович

 

К-т фіз.-мат наук

 

Доцент

 

Директор інституту

 

Медична фізика

 

Мельничук

Ірина

Миколаївна

 

Доктор

Педагогіч.

наук

 

Професор

 

Завідувач кафедри,

Голова

Циклової

методичної комісії

 

Філософія і

Суспільні дисципліни

 

Бондаренко

Юрій Іванович

 

Доктор

медичних наук

 

Професор

 

Завідувач кафедри

патологічної фізіології

 

Патологічна

фізіологія

 

 

Денефіль

Ольга

Володимирівна

 

Доктор

медичних наук

 

Професор

 

Професор

 

Патологічна

фізіологія

 

Гудима

Арсен

Арсенович

Доктор медичних наук

професор

Завідувач кафедри

медицини катастроф і військової медицини

Домедична допомога в екстремальних ситуаціях

 

Гарасимів

Ігор

Михайлович

Кандидат медичних наук

доцент

Заступник завідувача кафедри начальник навчальної частини кафедри медицини катастроф і військової медицини

Організація надання медичної допомоги під час надзвичайних ситуацій


Тишковець

Марія Павлівна

 

Кандидат філологіч

них наук

 

Доцент

 

Завідувач кафедри українсь

кої мови

 

Українська мова (за професійним спрямуванням),

Українська мова як іноземна


Новіцька Оксана Іванівна

Кандидат філологіч

них наук

 

Доцент,

Секретар вченої ради

Українська мова як іноземна,

Іноземна (українська) мова (за професійним спрямуванням)


Гаврищак

Ігор Іванович

Кандидат педагогічних

наук

 

Викла

дач

Українська мова як іноземна,

Іноземна (українська) мова (за професійним спрямуванням)


Мельник

Тетяна Петрівна

Кандидат філологіч

них Наук

 

Доцент,

Секретар кафедри

Українська мова (за професійним спрямуванням),

Українська мова як іноземна


Юкало

Володи

мир Ясрославо

вич

Кандидат філологіч.

наук

Доцент

Доцент, Завуч кафедри

Українська мова (за професійним спрямуванням),

Українська мова як іноземна

 

Пилипишин

Олег

Іванович

Кандидат історич.

наук

Доцент

Доцент, Завуч кафедри

Історія України, Європейська культура

 

Кравчук Леонід Васильович

Кандидат історич.

наук

Доцент

Доцент

Історія української культури

Кадобний Тарас Богданович

Кандидат філос.

наук

Доцент

Доцент

Філософія


 

Бондаренко Сергій Васильович

 

 

Кандидат історич.

наук

 

Доцент

 

Доцент

 

Історія України


 

Рудяк

Юрій

Аронович

 

Доктор

технічних

наук

 

доцент

 

Завідувач кафедри

Медичної фізики…

 

Медична

фізика

діагностичного та лікувального обладнання

 


 

Паласюк Богдан

Михайлович

 

Кандидат

Економічних наук

 

Асистент

 

Завуч кафедри

 

Медична

фізика

діагностичного та лікувального обладнання

 


 

Ладика Роман

Богданович

 

к-т фіз.-мат наук

 

Доцент

 

Доцент

 

Медична

фізика

діагностичного та лікувального обладнання

 

 

 

Паласюк

Галина

Богданівна

 

Кандидат

Філософ.

наук

 

Доцент

 

Доцент

 

Іноземні мови

 

 

Кліщ

Галина

Іванівна

 

Кандидат

Педагогічних

наук

 

Доцент

 

Доцент

 

Іноземні мови

План роботи вченої ради 

Дата засідання

Відповідальний за

 підготовку питання

Відмітка про виконання

02.09. 2016

 

1. Звіт про роботу ННі моделювання та аналізу паталогічних процесів за 2015-2016 н.р. і чергові завдання на поточний навчальний рік..

  Доповідач: директор інституту

2. Готовність кафедр до навчального процесу та особливості діяльності кафедр ННІ у новому навчальному році у світлі реалізації закону «Про вищу освіту»

Доповідачі: завідувачі кафедр

3. Обговорення та затвердження планів роботи інституту, кафедр, вченої ради, методичної комісії щодо організації і проведення навчального процесу, наукової діяльності і патріотично-виховних заходів у 2016-2017 н.р.

Доповідач: секретар вченої ради

 

 

 

 

27.10. 2016

1. Стан WEB сторінок кафедр інституту.

Доповідачі: завідувачі кафедр

2. Успішність студентів за результатами складання іспиту Крок-1 та тестових іспитів під час весняної екзаменаційної сесії, планування заходів, спрямованих на її покращення

  Доповідачі: завучі кафедр

3. Комплекс заходів до відзначення 60-річчя університету.

   Доповідачі: завучі кафедр

4. Поточні питання

 

24.11. 2016

1.Забезпечення сучасними підручниками, посібниками іноземних студентів та наявність сертифікованих викладачів на кафедрах для викладання на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах

Доповідачі: завучі кафедр

2.Організація контролю знань студентів на практичних заняттях

  Доповідачі: завідувачі кафедр

3.Поточні питання

 

22.12. 2016

1. Патріотично-виховна робота із студентами на кафедрах ННІ і гуртожитках

Доповідачі: куратори груп, відповідальні за виховну роботу на кафедрі

2. Обговорення і затвердження звітів науково-дослідних робіт кафедр, аспірантів, пошукувачів дисертаційних робіт та виконання їх індивідуальних планів

  Доповідачі: наукові керівники, аспіранти, пошукувачі

3. Поточні питання

 

19.01. 2017

1.Успішність та дисципліна студентів за результатами складання семестрового іспиту в зимову сесію та шляхи її покращення Доповідачі: завучі кафедр

2. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес і наукову діяльність на кафедрах інституту

  Доповідачі: завучі кафедр

3. Якість ведення облікової та звітної документації на кафедрах ННІ

Поточні питання

 

20.02. 2017

1. Система контролю вихідного рівня знань студентів в навчальному процесі на кафедрах інституту

Доповідачі: завучі кафедр

2. Навчально-наукова діяльність кафедри патологічної фізіології

Доповідач: завідувач кафедри

3. Поточні питання

 

23.03. 2017

1. Науково-дослідна, інноваційна та раціоналізаторська робота на кафедрах

Доповідач: проф. А.А. Гудима

2. Навчально-наукова діяльність кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання Доповідач: доц. Ю.А. Рудяк

3. Виконання заходів присвячених 60-річчю університету.

   Доповідачі: завідувачі кафедр

4. Поточні питання

 

21.04. 2017

1. Організаційні заходи щодо виконання правил техніки безпеки, протипожежного захисту об'єктів, охорони праці та завдань цивільної оборони на кафедрах ННІ

Доповідачі: завідувачі кафедр

2. Навчально-наукова діяльність кафедри медицини катастроф з курсом військової підготовки

Доповідач: проф. А.А. Гудима

3. Поточні питання

 

25.05. 2017

1. Науково-дослідна робота студентів на кафедрах інституту за результатами діяльності стедентських наукових гуртків та виконання науково-дослідних програм

Доповідачі: відповідальні за студентську наукову роботу

2. Навчально-наукова діяльність кафедри філософії та суспільних дисциплін

Доповідач: проф. Мельничук І.М.

3. Навчально-наукова діяльність кафедри іноземних мов

Доповідач: доц. І.А. Прокоп

4. Навчально-наукова діяльність кафедри української мови

Доповідач: доц. М.П. Тишковець

5. Поточні питання

 

14.06. 2017

1. Затвердження робочих програм та навчально-методичної документації кафедр на 2016-2017 н.р.

Доповідач: секретар вченої ради

2. Виконання рішень вченої ради ННІ

Доповідач: секретар вченої ради

4. Поточні питання

 


Підсторінки (1): Склад вченої ради ННІ
Comments