вчена рада №4 від 27.12.2017 року

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

27.12.2017 р.                                                                                                                                                    Протокол № 4

 

1.  Розглянувши питання про виховну роботу зі студентами на кафедрах ННІ, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

1.  Дотримуватися графіків проведення годин інформацій в студентських групах та відвідування гуртожитків.

Виконавці – куратори груп, викладачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

2.  Постійно звертати увагу студентів на дотримання в навчальних корпусах порядку, чистоти, бережного ставлення до майна, навчальних засобів, комп’ютерної техніки.

Виконавці – викладачі, лаборанти кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

3.  Пропагувати толерантне ставлення до іноземних студентів, допомагати їм в оволодінні українською мовою, залучати їх до культурних заходів, вивчення української культури, мистецтва, історії та відгукуватися на культурні заходи, які організовуються іноземними студентами.

Виконавці – викладачі, співробітники

Термін виконання – протягом навчального року

 

2.  Проаналізувавши навчально-наукову діяльність кафедри патологічної фізіології, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

1.  Продовжити вдосконалювати навчально-методичні матеріали та покращувати матеріально-технічне оснащення циклових практичних занять, відповідно до системи навчання з даної дисципліни

Виконавці – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом весняного семестру

2.  Систематично поновлювати навчально-методичні матеріали Web-сторінки кафедри, вносити відповідні доповнення і виправлення, враховуючи зміни, які стосуються нових форм навчальної документації

Виконавецьзавідувач кафедри

Термін виконання – протягом весняного семестру

3. Удосконалювати форми і методи дистанційного навчання іноземних студентів, використовуючи при цьому ресурси Web-порталу університету, наявні можливості кафедри в навчально-методичній, науковій роботі.

Виконавці – викладачі кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

4.  Забезпечити своєчасне виконання дисертаційних робіт аспірантами і здобувачами та впровадження в практику результатів науково-дослідних робіт, що завершуються у 2018 році

Виконавці – наукові керівники

Термін виконання – до 31.12.2018 року

5. Своєчасно виставляти на Web-сайт кафедри сюжети проведення патріотично-виховних заходів із студентами в гуртожитках і кураторських групах

Виконавці – викладачі кафедри

Термін виконання – до 30.06.2018 року

 

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

Comments