вчена рада №2 від 25.10.2017 року

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

від 25. 10. 2017 р.                                                                                                                                            Протокол № 2

 

1. Розглянувши питання про стан розміщення інформації на WEB-сторінках кафедр ННІ, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Завершити наповнення web-сторінок кафедр новими та удосконаленими навчальними матеріалами, що стосуються лекцій, семінарських та практичних занять.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 27.10.17р.


2. Розмістити навчальну інформацію, зокрема розклади практичних занять, графіки чергувань викладачів, календаризовані плани лекцій, практичних занять для всіх факультетів, на кафедральних стендах.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 27.10.17р.

 

3. Забезпечити методичними і матеріально-технічними засобами відпрацювання студентами пропущених практичних занять, лекцій, оволодіння ними практичними навичками, передбаченими відповідними лініями матрикул.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

2. Проаналізувавши успішність студентів за результатами складання іспиту «Крок-1» та семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1. Поновити тестові завдання на осінній семестровий іспит із врахуванням валідності їх з кожної дисципліни за минулий семестр.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – до початку сесії.

 

2. Складати графіки відпрацювань пропущених занять і лекцій, а також індивідуальних консультацій із побажаннями студентів та відповідним матеріально-технічним забезпеченням.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання –  до початку семестру.

 

3. Проаналізувати на методичних нарадах кафедр успішність студентів з усіх дисциплін на факультетах і курсах за результатами здачі тестових іспитів, модулів у весняну екзаменаційну сесію та розробити конкретні дієві заходи щодо покращення їх успішності і дисципліни у 2017-2018 навчальному році.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – до 01.12.17р.


4. Активно залучати студентів з високим рейтингом у навчанні до роботи в студентських наукових гуртках, участі в Міжнародному конгресі студентів і молодих вчених та виконанні програм та проектів.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – жовтень 2017 року.

 

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А

Секретар:                                                                     доц. Новіцька О. І.

Comments