вчена рада №1 від 06.09.2017 року

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

від 06. 09. 2017 р.                                                             Протокол №1

 

Розглянувши звіт про роботу ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів за 2016-2017 н.р. і чергові завдання на поточний навчальний рік, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

 1. Продовжити впровадження і вдосконалення інформаційних технологій в навчальний процес та виконання наукових досліджень на основі сучасних наукових досягнень.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

2. Надавати належну увагу підготовці науково-педагогічних кадрів на кафедрах інституту, забезпечити своєчасне виконання докторських і кандидатських дисертацій викладачами кафедр.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 

3. Спрямувати діяльність кафедр на покращення рівня практично-орієнтованого навчання, матеріально-технічної бази, зміцнення кадрового складу науково-педагогічних працівників.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

4. Активізувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу. Ширше залучати до цієї діяльності студентів-гуртківців, аспірантів, виконавців докторських і кандидатських дисертацій, викладачів, які продовжують контракт на посаду.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

5. Збагачувати форми проведення патріотично-виховної роботи із студентами під час навчання і позаурочні години. Популяризувати здобутки національних культур, звичаї, традиції. Організовувати оглядові та тематичні екскурсії по музеях та історичних місцях Тернопілля та сусідніх областей.

 Виконавці – відповідальні за виховну роботу студентів.

 Термін виконання – протягом навчального року.

 

6. Активізувати творчі групи до написання підручників нового покоління.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 

7. Ширше популяризувати на сторінках газет, журналів наші досягнення, пов’язані з впровадженням інформаційних технологій в навчальний процес, контролю знань студентів.

  Виконавці – завідувачі кафедр

         Термін виконання – протягом навчального року

 

 

2.     Розглянувши особливості роботи кафедр ННІ у новому навчальному році та чергові завдання по вдосконаленню їх роботи, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

 1. Завершити наповнення web-сторінок кафедр новими та вдосконаленими навчальними матеріалами, що стосуються лекцій, семінарських та практичних занять.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – до 08.09.17

 

2. Розмістити навчальну інформацію, зокрема тематично-календарні плани лекцій, практичних занять для всіх факультетів, плани самостійної роботи для студентів, списки літератури,  графіки чергувань викладачів, на кафедральних стендах.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – до 08.09.17.

 

3. Спрямувати діяльність кафедр на покращення рівня практично-орієнтованого навчання, матеріально-технічної бази, зміцнення кадрового складу науково-педагогічних працівників.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Брати активну участь у конкурсах на виконання наукових програм, грантів, які забезпечуються цільовим фінансуванням.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

  Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А

 Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

Comments