Рішення вченої ради №9

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

на 25. 05. 2017 р.                                                                                                                               Протокол № 9


1. Розглянувши питання про науково-дослідну роботу студентів на кафедрах інституту за результатами діяльності студентських наукових гуртків та виконання науково-дослідних програм, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1.  Забезпечувати участь студентів-науковців у щорічних Міжнародних медичних конгресах студентів і молодих учених університету, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, наукових форумах інших ВНЗ

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 2.  Розширити участь студентів у виконанні студентських наукових програм “Студентська наука і профорієнтаційне навчання” , ”Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації”.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання  -  протягом навчального року

 3.  Практикувати більш широку участь студентів-науковців в Інтернет-конференціях на базі Web-порталу ТДМУ студентів та молодих науковців з інших ВНЗ України та зарубіжжя

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 2. Розглянувши питання про навчально-наукову діяльність кафедри філософії та суспільних дисциплін, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Продовжити організаційні заходи по удосконаленню та реалізації в навчальному процесі інноваційних засобів навчання студентів, обладнання відповідних тематичних навчальних класів та підготовки відповідних методичних матеріалів.

Виконавецьзавідувач кафедри

Термін виконання – до 30 червня 2017 року.

 2. У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» привести в належний порядок всі матеріали, що стосуються навчально-методичної, наукової і виховної роботи.

Виконавецьзавуч кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 3. Проаналізувати стан виконання викладачами кафедри докторських і кандидатських дисертацій, впровадження результатів досліджень в практику, оформлення інноваційних раціоналізаторських пропозицій.

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – травень-червень 2017 року.

 3. Розглянувши питання про навчально-наукову діяльність кафедри іноземних мов, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Систематично переглядати і поновлювати Web-сторінку кафедри, що стосується навчально-методичної, наукової і виховної роботи.

Виконавецьзавуч кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 2. Посилити контроль за виконанням викладачами дисертаційних робіт та надавати всебічну допомогу по своєчасному їх завершенню

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

3.Залучати викладачів до виконання пріоритетних науково-дослідних тем, які розробляються і виконуються в університеті

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

4.Продовжити удосконалення і впровадження в навчальний процес інноваційних інформаційних технологій

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом навчального року.

 

4. Розглянувши питання про навчально-наукову діяльність кафедри української мови, вчена рада

УХВАЛИЛИ:

1. Продовжити організаційні заходи по удосконаленню та реалізації в навчальному процесі інноваційних засобів навчання студентів, обладнання відповідних тематичних навчальних класів та підготовки відповідних методичних матеріалів.

Виконавець  завідувач кафедри

Термін виконання – до 30 червня 2017року.

 2. У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» привести в належний порядок всі матеріали, що стосуються навчально-методичної, наукової і виховної роботи.

Виконавець  завуч кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 3. Залучати викладачів до виконання пріоритетних науково-дослідних тем, які розробляються і виконуються в університеті

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

 

 

 

Comments