Рішення вченої ради

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

на 23. 03. 2017 р.                                                                                                                      Протокол № 7

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Науково-дослідна, інноваційна та раціоналізаторська робота на кафедрах.

2.  Навчально-наукова діяльність кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання.

3.   Виконання заходів присвячених 60-річчю університету.

 

1. Проаналізувавши науково-дослідну, інноваційну та раціоналізаторську роботу на кафедрах ННІ, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.       Підвести підсумки виконання на кафедрах інституту науково-дослідних та дисертаційних робіт, запланованих співробітниками на 2017 рік.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – червень 2017 року.

 

2.       При плануванні науково-дослідних і дисертаційних робіт включати в матеріали як обов’язковий елемент оформлення патентів, раціоналізаторських та інноваційних пропозицій, нововведення, за якими проводити оцінку на завершальному етапі.

Виконавці – наукові керівники.

Термін виконання – протягом 2017 року.

 

2.   З метою покращення навчально-наукової діяльності кафедри медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1. Продовжити організаційні заходи по удосконаленню та реалізації в навчальному процесі інноваційних засобів навчання студентів, обладнання відповідних тематичних навчальних класів та підготовки відповідних методичних матеріалів.

Виконавецьзавідувач кафедри

Термін виконання – до 30 червня 2017 року.

 

2. У відповідності до Закону України «Про вищу освіту» привести в належний порядок всі матеріали, що стосуються навчально-методичної, наукової і виховної роботи.

Виконавецьзавуч кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 

3. Проаналізувати стан виконання викладачами кафедри докторських і кандидатських дисертацій, впровадження результатів досліджень в практику, оформлення інноваційних раціоналізаторських пропозицій.

Виконавець – завідувач кафедри

Термін виконання – березень-квітень 2017 року.

 

3. Заслухавши звіти про заходи щодо святкування 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського», вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.  Дотримуватися плану проведення заходів, щодо святкування 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

Виконавці – куратори груп, викладачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 

2. Залучати іноземних студентів для проведення заходів, щодо святкування 60-ти річчя ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А.

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

Comments