Рішення вченої ради

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

від 20. 02. 2017 р.                                                                                   Протокол № 6

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Система контролю вихідного рівня знань студентів у навчальному процесі на кафедрах інституту.

2. Навчально-наукова діяльність кафедри патологічної фізіології.

3. Поточні питання.

 

1.  Розглянувши питання про систему контролю вихідного рівня знань студентів у навчальному процесі на кафедрах інституту, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

1.       Виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається на практичних заняттях кафедр ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

2.       Визначити недоліки у знаннях і розробити шляхи їх усунення.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

3.       Виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до навчання, встановивши причини, які перешкоджають їх навчанню.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

4.       Виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і розробити шляхи та засоби їх розвитку.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

5.       Стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні.

Виконавці – викладачі кафедр

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

2.       Проаналізувавши навчально-наукову діяльність кафедри патологічної фізіології, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

1.       Продовжити вдосконалювати навчально-методичні матеріали та покращувати матеріально-технічне оснащення циклових практичних занять, відповідно до системи навчання з даної дисципліни

Виконавці – завідувач кафедри

Термін виконання – протягом весняного семестру

 

2.       Систематично поновлювати навчально-методичні матеріали Web-сторінки кафедри, вносити відповідні доповнення і виправлення, враховуючи зміни, які стосуються нових форм навчальної документації

Виконавецьзавідувач кафедри

Термін виконання – протягом весняного семестру

3. Удосконалювати форми і методи дистанційного навчання іноземних студентів, використовуючи при цьому ресурси Web-порталу університету, наявні можливості кафедри в навчально-методичній, науковій роботі.

Виконавці – викладачі кафедри

Термін виконання – протягом навчального року

 

4.       Забезпечити своєчасне виконання дисертаційних робіт аспірантами і здобувачами та впровадження в практику результатів науково-дослідних робіт, що завершуються у 2017 році

Виконавці – наукові керівники

Термін виконання – до 31.12.2017 року

 

5. Своєчасно виставляти на Web-сайт кафедри сюжети проведення патріотично-виховних заходів із студентами в гуртожитках і кураторських групах

Виконавці – викладачі кафедри

Термін виконання – до 30.06.2017 року

 

 

Голова                                                        проф. Гудима А.А.

Секретар                                                      доц. Новіцька О. І.

Comments