Рішення вченої ради

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

від 08. 09. 2016 р.                                                                                                              Протокол № 1                                                                                                                      

1. Розглянувши звіт про роботу ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів за 2015-2016 н.р. і чергові завдання на поточний навчальний рік, вчена рад

УХВАЛИЛА

1. Продовжити впровадження і вдосконалення інформаційних технологій в навчальний процес та виконання наукових досліджень на основі сучасних наукових досягнень.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

2. Надавати належну увагу підготовці науково-педагогічних кадрів на кафедрах інституту, забезпечити своєчасне виконання докторських і кандидатських дисертацій викладачами кафедр.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

3. Спрямувати діяльність кафедр на покращення рівня практично-орієнтованого навчання, матеріально-технічної бази, зміцнення кадрового складу науково-педагогічних працівників.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Активізувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу. Ширше залучати до цієї діяльності студентів-гуртківців, аспірантів, виконавців докторських і кандидатських дисертацій, викладачів, які продовжують контракт на посаду.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

5. Збагачувати форми проведення патріотично-виховної роботи із студентами під час навчання і позаурочні години. Популяризувати здобутки національних культур, звичаї, традиції. Організовувати оглядові та тематичні екскурсії по музеях та історичних місцях Тернопілля та сусідніх областей.

Виконавці – відповідальні за виховну роботу студентів.

Термін виконання – протягом навчального року. 

6. Активізувати творчі групи до написання підручників нового покоління.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

7. Ширше популяризувати на сторінках газет, журналів наші досягнення, пов’язані з впровадженням інформаційних технологій в навчальний процес, контролю знань студентів.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

2.     Розглянувши особливості роботи кафедр ННІ у новому навчальному році та чергові завдання по вдосконаленню їх роботи, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Продовжити впровадження і вдосконалення інформаційних технологій в навчальний процес та виконання наукових досліджень на основі сучасних наукових досягнень.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

2. Спрямувати діяльність кафедр на покращення рівня практично-орієнтованого навчання, матеріально-технічної бази, зміцнення кадрового складу науково-педагогічних працівників.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

3. Надавати належну увагу підготовці науково-педагогічних кадрів на кафедрах інституту, дотриманню плану виконання та завершення докторських і кандидатських дисертацій викладачами кафедр.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Брати активну участь у конкурсах на виконання наукових програм, грантів, які забезпечуються цільовим фінансуванням.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

5. Активізувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу. Ширше залучати до цієї діяльності студентів-гуртківців, аспірантів, виконавців докторських і кандидатських дисертацій, викладачів, які продовжують контракт на посаду.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

6. Збагачувати форми проведення патріотично-виховної роботи із студентами під час навчання і позаурочні години. Популяризувати здобутки національних культур, звичаї, традиції. Організовувати оглядові та тематичні екскурсії по музеях та історичних місцях Тернопілля та сусідніх областей.

Виконавці – відповідальні за виховну роботу студентів.

Термін виконання – протягом навчального року.

7. Активізувати творчі групи до написання підручників нового покоління.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

8. Ширше популяризувати на сторінках газет, журналів наші досягнення, пов’язані з впровадженням інформаційних технологій в навчальний процес, контролю знань студентів.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

3.     З метою покращення та забезпечення навчального процесу інформаційними та методичними матеріалами всього контингенту студентів на кафедрах ННІ, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Завершити наповнення web-сторінок кафедр новими та удосконаленими навчальними матеріалами, що стосуються лекцій, семінарських та практичних занять.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 08.09.16р.

2. Розмістити навчальну інформацію, зокрема розклади практичних занять, графіки чергувань викладачів, календаризовані плани лекцій, практичних занять для всіх факультетів, на кафедральних стендах.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 08.09.16р.

3. Забезпечити методичними і матеріально-технічними засобами відпрацювання студентами пропущених практичних занять, лекцій, оволодіння ними практичними навичками, передбаченими відповідними лініями матрикул.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Доповнити базу тестових завдань для перевірки рівня засвоєння студентами матеріалу на практичному занятті з кожної теми ситуаційними задачами,схемами, рисунками.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 4.  Розглянувши плани робіт інституту, кафедр, вченої ради, методичної комісії щодо організації і проведення навчального процесу, наукової діяльності і патріотично-виховних заходів у 2016-2017 н.р., вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.       Затвердити усі плани робіт інституту, вченої ради, методичної комісії щодо організації і проведення навчального процесу, наукової діяльності і патріотично-виховних заходів у 2016-2017 н.р.

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А

 Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

Comments