Рішення вченої ради

РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

на 19. 01. 2017 р.                                                             Протокол № 5

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Успішність та дисципліна студентів за результатами складання семестрового іспиту в зимову сесію та шляхи її покращення.

2. Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес і наукову діяльність на кафедрах інституту.

3. Якість ведення облікової та звітної документації на кафедрах ННІ.

4. Поточні питання.

 

1. Проаналізувавши успішність та дисципліну студентів за результатами складання семестрового іспиту в зимову сесію та шляхи її покращення, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1.  Провести на кафедрах інституту поглиблений аналіз успішності студентів з обговоренням недоліків у навчально-методичній роботі, з’ясування причин незадовільного опанування теоретичними і практичними положеннями дисциплін, що викладаються на факультетах

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – до 01.02.2017 року.

 2. Під час проведення практичних занять та самостійної підготовки студентів на кафедрі патологічної фізіології проводити аналіз тестових завдань з ліцензійного іспиту Крок-1, що були використані в минулі роки та надавати індивідуальні консультації невстигаючим студентам.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – протягом семестру.

 3.  Строго контролювати відвідування студентами лекцій, практичних занять та своєчасне відпрацювання пропущених занять.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – до 01.02.2017 року.

 4.  Проаналізувати на методичних нарадах кафедр результати неспівпадань з ОСПІ, заслухати пояснення викладачів, в яких виявився великий відсоток їх та розробити заходи щодо недопущення у майбутньому подібних недоліків.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – до 01.02.2017 року.

 

2.  Розглянувши питання про впровадження інформаційних технологій в навчальний процес і наукову діяльність на кафедрах інституту, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1.  На кожній кафедрі розробити довгостроковий план створення віртуальних навчальних програм до практичних занять та практичних навичок, призначити відповідальних та слідкувати за їх реалізацією.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – до 25.02.2017 року.

 2.  Залучати аспірантів і студентів до розробки на базі віртуальних програм алгоритму і сценарію практичних занять та наукових досліджень, як форми впровадження результатів у практику, спрямованих на удосконалення нових інформаційних технологій, які стали основою навчального процесу і наукової діяльності в університеті.

Виконавці – завідувачі кафедр, наукові керівники.

Термін виконання – протягом навчального року.

 3.  Ширше використовувати результати інформаційних інновацій в доповідях на науково-практичних конференціях університету, при виконанні студентських наукових програм, плануванні дисертаційних робіт

Виконавці – наукові керівники робіт.

Термін виконання – протягом навчального року.

 4.  Передбачити щорічну подачу з кафедри не менш двох-трьох заявок на патенти (на винахід або декларацію), програмний продукт та рацпропозиції з інформаційних технологій

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

 

3.  Проаналізувавши якість ведення облікової та звітної документації на кафедрах ННІ, вчена рада

УХВАЛИЛА:

1.  Упорядкувати за минулий семестр навчально-методичну документацію, передбачену організацією навчального процесу на кафедрах, та зберігати її в належному місці протягом встановленого періоду.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – до 01.02.2017 року.

 2.  Слідкувати за належним веденням навчальної документації, не допускати будь-яких виправлень в журналах обліку відвідувань і успішності студентів та відпрацювань пропущених практичних занять і лекцій.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

 3.   Інформувати викладачів, які вперше приступають до викладання дисципліни, про порядок ведення навчально-методичної документації, її зберігання та відповідальність за порушення порядку при роботі з нею.

Виконавці – завучі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

4.  Обладнати на кафедрі місце і призначити відповідальних за зберігання навчально-методичної документації та періодично розглядати питання на методичних нарадах про її стан.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

 5.  Не дозволяти видачу будь-якої письмової чи усної інформації з кафедри без узгодження і дозволу адміністрації університету.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року.

 

 Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А.

 

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

Comments