Проект рішення

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

на 22. 12. 2016 р.                                                                                                              Протокол № 4

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

               1.    Патріотично-виховна робота зі студентами на кафедрах ННІ і гуртожитках.

             2.    Обговорення і затвердження звітів науково-дослідних робіт кафедр, аспірантів, пошукувачів дисертаційних робіт та виконання їх індивідуальних планів.

               3.    Поточні питання.

 

      1.    З метою покращення патріотично-виховної роботи зі студентами на кафедрах ННІ і гуртожитках, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

                1.    Дотримуватися графіків проведення годин інформацій в студентських групах та відвідування гуртожитків.

Виконавці – куратори груп, викладачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 

              2.    Постійно звертати увагу студентів на дотримання в навчальних корпусах порядку, чистоти, бережного ставлення до майна, навчальних засобів, комп’ютерної техніки.

Виконавці – викладачі, лаборанти кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 

           3.    Пропагувати толерантне ставлення до іноземних студентів, допомагати їм в оволодінні українською мовою, залучати їх до культурних заходів, вивчення української культури, мистецтва, історії та відгукуватися на культурні заходи, які організовуються іноземними студентами.

Виконавці – викладачі, співробітники

Термін виконання – протягом навчального року

 

              2.    Проаналізувавши звіти науково-дослідних робіт кафедр, аспірантів, пошукувачів дисертаційних робіт та виконання їх індивідуальних планів, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

                1.    Затвердити звіти про виконання науково-дослідних робіт та аспірантів і здобувачів наукових ступенів про виконання індивідуальних планів і провести їх атестацію за 2016 рік.

Виконавці – наукові керівники

Термін виконання – до 30.12.16 року

 

                 2.    Залучати аспірантів і здобувачів до розробки і впровадження нових інформаційних технологій, які стали основою навчального процесу і наукової діяльності в університеті.

Виконавці – наукові керівники

Термін виконання – протягом навчального року

 

            3.    Доводити до відома аспірантів і здобувачів основні положення, що стосуються присвоєння наукових ступенів і вчених звань, публікацій  в наукових виданнях.

Виконавці – наукові керівники

Термін виконання – протягом навчального року

 

 Голова                                                        проф. Гудима А.А.

Секретар                                                      доц. Новіцька О. І.

Comments