Проект рішення

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

24. 11. 2016 р.                                                                                                                                                                             Протокол № 3

Порядок денний:

1.       Забезпечення сучасними підручниками, посібниками іноземних студентів та наявність сертифікованих викладачів на кафедрах для викладання на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах.

2.       Організація контролю знань на практичних заняттях.

3.       Поточні питання.

 

1.       Проаналізувавши забезпечення сучасними підручниками, посібниками іноземних студентів та наявність сертифікованих викладачів на кафедрах для викладання на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах, вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1.       Забезпечити іноземних студентів сучасними необхідними інформаційно-методичними матеріалами, підручниками та іншими навчальними посібниками.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

2.       Забезпечити викладання дисциплін на всіх факультетах іноземним студентам за стрічковою системою з відповідним матеріальним забезпеченням практичних занять та практичних навичок.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 3.       Поновлювати на WEB-сайтах кафедр матеріали підготовки для іноземних студентів до лекцій і практичних занять з подачею сучасних досягнень медичної науки і техніки.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 4.       Забезпечити високий рівень володіння англійською мовою викладачів, які задіяні в навчальному процесі з іноземними студентами, шляхом систематичного підвищення їх сертифікаційного рівня.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 2.       Розглянувши питання про організацію контролю знань на практичних заняттях, вчена рада  

 УХВАЛИЛА:

1.       Розробляти та удосконалювати форми і методи контролю знань студентів на практичних заняттях для об’єктивного визначення рівня підготовки студента.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 2.       Практикувати видання на кафедрах збірників тестових завдань, які використовувалися у минулому на різних рівнях апробації. 

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

 

 

 

 

Comments