Проект рішення

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 

на 08. 09. 2016 р.                                                             Протокол №1

Порядок денний

 

1. Звіт про роботу ННі моделювання та аналізу паталогічних процесів за 2015-2016 н.р. і чергові завдання на поточний навчальний рік.

  Доповідач: директор інституту

2. Готовність кафедр до навчального процесу та особливості діяльності кафедр ННІ у новому навчальному році у світлі реалізації закону «Про вищу освіту».

Доповідачі: завідувачі кафедр

3. Обговорення та затвердження планів роботи інституту, кафедр, вченої ради, методичної комісії щодо організації і проведення навчального процесу, наукової діяльності і патріотично-виховних заходів у 2016-2017 н.р.

Доповідач: секретар вченої ради

4. Затвердження змін до складу вченої ради ННІ.

Доповідач: секретар вченої ради

5. Поточні питання.

 

 

1.       Розглянувши звіт про роботу ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів за 2015-2016 н.р. і чергові завдання на поточний навчальний рік, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

1. Продовжити впровадження і вдосконалення інформаційних технологій в навчальний процес та виконання наукових досліджень на основі сучасних наукових досягнень.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

2. Надавати належну увагу підготовці науково-педагогічних кадрів на кафедрах інституту, забезпечити своєчасне виконання докторських і кандидатських дисертацій викладачами кафедр.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 

3. Спрямувати діяльність кафедр на покращення рівня практично-орієнтованого навчання, матеріально-технічної бази, зміцнення кадрового складу науково-педагогічних працівників.

Виконавці: завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

4. Активізувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу. Ширше залучати до цієї діяльності студентів-гуртківців, аспірантів, виконавців докторських і кандидатських дисертацій, викладачів, які продовжують контракт на посаду.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

5. Збагачувати форми проведення патріотично-виховної роботи із студентами під час навчання і позаурочні години. Популяризувати здобутки національних культур, звичаї, традиції. Організовувати оглядові та тематичні екскурсії по музеях та історичних місцях Тернопілля та сусідніх областей.

 Виконавці – відповідальні за виховну роботу студентів.

 Термін виконання – протягом навчального року.

 

6. Активізувати творчі групи до написання підручників нового покоління.

Виконавці – завідувачі кафедр

Термін виконання – протягом навчального року

 

7. Ширше популяризувати на сторінках газет, журналів наші досягнення, пов’язані з впровадженням інформаційних технологій в навчальний процес, контролю знань студентів.

  Виконавці – завідувачі кафедр

         Термін виконання – протягом навчального року

 

2.     Розглянувши особливості роботи кафедр ННІ у новому навчальному році та чергові завдання по вдосконаленню їх роботи, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

 

1. Продовжити впровадження і вдосконалення інформаційних технологій в навчальний процес та виконання наукових досліджень на основі сучасних наукових досягнень.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

2. Спрямувати діяльність кафедр на покращення рівня практично-орієнтованого навчання, матеріально-технічної бази, зміцнення кадрового складу науково-педагогічних працівників.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

3. Надавати належну увагу підготовці науково-педагогічних кадрів на кафедрах інституту, дотриманню плану виконання та завершення докторських і кандидатських дисертацій викладачами кафедр.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

4. Активізувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу. Ширше залучати до цієї діяльності студентів-гуртківців, аспірантів, виконавців докторських і кандидатських дисертацій, викладачів, які продовжують контракт на посаду.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

5. Ширше популяризувати на сторінках газет, журналів наші досягнення, пов’язані з впровадженням інформаційних технологій в навчальний процес, контролю знань студентів.

                             Виконавці – завідувачі кафедр

                            Термін виконання – протягом навчального року

 

3.     З метою покращення та забезпечення навчального процесу інформаційними та методичними матеріалами всього контингенту студентів на кафедрах ННІ, вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

1. Завершити наповнення web-сторінок кафедр новими та удосконаленими навчальними матеріалами, що стосуються лекцій, семінарських та практичних занять.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 08.09.16р.

2. Розмістити навчальну інформацію, зокрема розклади практичних занять, графіки чергувань викладачів, календаризовані плани лекцій, практичних занять для всіх факультетів, на кафедральних стендах.

Виконавці – завучі кафедр.

Термін виконання – до 08.09.16р.

3. Забезпечити методичними і матеріально-технічними засобами відпрацювання студентами пропущених практичних занять, лекцій, оволодіння ними практичними навичками, передбаченими відповідними лініями матрикул.

Виконавці – завідувачі кафедр.

Термін виконання – протягом навчального року.

 

4.     Розглянувши плани робіт інституту, кафедр, вченої ради, методичної комісії щодо організації і проведення навчального процесу, наукової діяльності і патріотично-виховних заходів у 2016-2017 н.р., вчена рада

 

УХВАЛИЛА:

1.       Затвердити усі плани робіт інституту, кафедр, вченої ради, методичної комісії щодо організації і проведення навчального процесу, наукової діяльності і патріотично-виховних заходів у 2016-2017 н.р.

 

Головуючий:                                                           проф. Гудима А.А

Секретар:                                                                 доц. Новіцька О. І.

Підсторінки (1): Проект рішення
Comments