План роботи вченої ради ННІ

ПЛАН РОБОТИ

ВЧЕНОЇ РАДИ ННІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА 2017-2018 навчальний рік

 

Дата засідання

Порядок денний засідання.

Відповідальний за підготовку питання

Відмітка про виконання

6.09.2017 р.

1.Звіт про роботу ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів за 2016-2017 н.р. та чергові завдання на поточний навчальний рік.

Доповідач: директор інституту

2.Готовність кафедр до навчального процесу та особливості діяльності кафедр ННІ у новому навчальному році у світлі реалізації закону «Про вищу освіту».

Доповідачі: завідувачі кафедр 

виконановиконано 

25.10.2017 р.

1.Про стан розміщення інформації на WEB-сторінках кафедр ННІ.

Доповідачі: завідувачі кафедр

2.Успішність студентів за результатами складання іспиту «Крок-1» та семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії, планування заходів, спрямованих на її покращення.

Доповідачі: завучі кафедр 

 

29.11.2017 р.

1.Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес і наукову діяльність на кафедрах ННІ.

Доповідачі: завучі кафедр

2.Обговорення та затвердження звітів здобувачів, аспірантів, докторантів про хід виконання ними наукових робіт з терміном закінчення у 2018 р.


Доповідачі: наукові керівники, здобувачі, аспіранти, докторанти. 

 

27.12 .2017 р.

1.Виховна робота зі студентами на кафедрах ННІ.

Доповідачі: відповідальні за виховну роботу на кафедрах ННІ

2.Навчально-методична та наукова робота на кафедрі патологічної фізіології.

Доповідач: проф. Ю.І.Бондаренко 

 

24.01.2018 р.

1.Успішність студентів за результатами складання семестрових іспитів під час зимової екзаменаційної сесії, планування заходів, спрямованих на її покращення.

Доповідачі: завучі кафедр

2.Навчально-методична та наукова робота на кафедрі медицини катастроф та військової медицини.

Доповідач: проф. А.А.Гудима 

 

21.02.2018 р.

1.Науково-дослідна робота студентів на кафедрах ННІ та шляхи її покращення.

Доповідачі: відповідальні за СНР на кафедрах ННІ

2.Навчально-методична та наукова робота на кафедрі іноземних мов.


Доповідач: доц. Н.О.Федишин

 

 

28.03.2018 р.

1.Про стан виконання НДР кафедрами ННІ.


Доповідачі: відповідальні за виконання НДР.


2.Навчально-методична та наукова робота на кафедрі медичної фізики, діагностичного та лікувального обладнання

Доповідач: доц. Ю.А. Рудяк

 

25.04.2018 р.

1.Про стан дотримання правил техніки безпеки, протипожежного захисту, охорони праці та цивільного захисту на кафедрах ННІ.

Доповідачі: завідувачі кафедр

2.Навчально-методична та наукова робота на кафедрі філософії та суспільних дисциплін.

Доповідач: проф. І.М.Мельничук 

 

30.05.2018 р.

1.Стан забезпечення сучасними підручниками, посібниками студентів.


Доповідачі: завідувачі кафедр


2.Навчально-методична та наукова робота на кафедрі української мови.

Доповідач: доц. М.П. Тишковець 

 

20.06.2018 р.

1.Обговорення та затвердження плану роботи вченої ради ННІ на 2018-2019 н.р.

Доповідач: секретар вченої ради

2.Виконання рішень вченої ради ННІ

Доповідач: секретар вченої ради 

 

 Comments